Hirlatz jest typową jaskinią wywierzyskową, otwór położony jest około godziny drogi nad doliną, a działaność zimą zapewnia dotarcie do partii końcowych.

  • biwak Sahara, fot. Axel Hack

Ze względów logistycznych postanowiliśmy pominąć pierwszy biwak (Springstelle) i udać się od razu na biwak do Sahary. Droga z ciężkimi workami (ponad 20kg) zajęła nam prawie 12h. Co ciekawe dotarcie w tak odległe miejsce nie wymaga stosowania technik SRT, a studnie (kilkadziesiat metrów) pokonuje sie na stałych drabinkach. Głównym naszym celem była działalność ekploracyjna za pokonanymi wcześniej syfonami (I i II) w partiach zachodnich w dole Sahary.

Poziom wody zastany w syfonach był wyjątkowo jak na zimę wysoki (około 2m), syfony połączyły się w jeden, konieczne więc było rozwijanie dodtakowej pręczówki oraz szukanie drogi. Podczas 16-godzinej szychty udało się skartować ponad 200m suchych korytarzy. Dalsza dziłalność w tym miesjcu wymagać będzie zapewne wspinaczki.

W 4-dniowym biwaku uczestniczyli: Axel Hack, Joel Corrigan, Chris Jewell, Matt St. Clair, Megan Gorry oraz Mirek Kopertowski (SGW/GNJ)


Wyjazd rozpoznawczy do wywierzyska Schwarzbach, konferencja Niemieckiej Federacji Speleologicznej /VdHK/
27. Wrzesień 2015

Wyjazd rozpoznawczy do wywierzyska Schwarzbach, odwadniającego jedno z największych regionów krasowych w regionie parku narodowego Berchtesgaden w Niemczech

Kolejna szychta w Hessenhauhohle (Jura Szwabska, Niemcy)
20. Marzec 2015

W dniach 27.02-01.03.2015 odbyła się kolejna akcja jaskiniowo-nurkowa w jaskinii Hessenhau. Dzialaliśmy w opraciu o biwak znajdujący przy syfonie V (downstream) a naszym celem była próba pokonania zawaliska znajdującego się za syfonem VI i dalsza eksploracja w kierunku głównej gałęzi systemu Blau z wywierzyskiem Blautopf.

Mema e Viroit. Plan i przekrój. Plan and profile view.
29. Styczeń 2015

Viroit wreszcie, nareszcie! Z przyjemnością prezentujemy efekt pracy całego zespołu SpeleoAlbania2014 :-) Plan i przekrój w linku poniżej.