W tym roku po raz kolejny zostały podjęte symulacyjne działania ratownicze w podziemiach bytomsko-tarnogórskich podczas XII Śląskich Manewrów Ratownictwa Jaskiniowego. Organizatorzy wydzielili zupełnie osobny epizod nurkowy, w którym wzięli udział wyłącznie członkowie Grupy Ratownictwa Jaskiniowego PZA. Akcja miała miejsce w upalną niedzielę 05. czerwca 2016.

  • fot. Łukasz Zawada

Pierwotnie zakładany przebieg wydarzeń w Studni z Trawersem został przeniesiony, wzorem zeszłego roku, do odległej Studni z Rusztowaniem. Po opuszczeniu na dno studni, nurek pozorant został przetransportowany w noszach ratowniczych poprzez zalany po strop odcinek korytarza wokół górniczego filara. Pozorant został wydobyty za pomocą techniki flaszenzug'a.

Nurkowanie nie obyło się bez problemów. Ekipa ratowników pojawiła się ponownie na powierzchni kamieniołomu po około siedmiu godzinach.


Tarnogórskie sztolnie nurkowym poligonem
22. Sierpień 2015

Relacja 2015 r.

Śląskie Manewry Ratownictwa Jaskiniowego
01. Czerwiec 2012

Cel akcji: wydobycie na powierzchnię poszkodowanego grotołaza, odciętego za syfonem wodnym.

Transport poszkodowanego nurka-grotołaza w noszach ratunkowych
18. Kwiecień 2012

Ćwiczenia mające na celu uzyskanie idealnej pływalności układu poszkodowany-nosze-ratownicy.