W dniach 14-31.08 odbyła się wyprawa GNJ do jaskiń i wywierzysk południowej Albanii, w rekordowym pod względem liczebności, składzie 14 osób: Dariusz Lermer (kierownik wyprawy), Lucyna Cieślik, Rafał Górecki, Krzysztof Dobrowolski, Robert Goszczyński, Krzysztof Starnawski, Sebastian Dobrowolski, Dariusz de Lorm, Ariel Łukaszewski, Jarosław Stasieło, Błażej Pruski, Radosław Sidor, Maciej Biliński, Mirosław Graczyk. Patronatem medialnym wyprawę objął magazyn "Podróże", a ogromnego wsparcia sprzętowego udzieliło GRALmarine, w ramach programu Extreme Diving Expedition Support, dzięki czemu możliwe było nie tylko odpowiednio mocne oświetlenie jaskiń na potrzeby prowadzonych działań eksploracyjno-kartograficznych, ale również stworzenie dużej ilości dobrego jakościowo materiału filmowego.

 • Wywierzysko Viroit, fot. Radek Sidor
 • Życie obozowe, fot. Radek Sidor
 • Cała ekipa, fot. Radek Sidor
 • Darek Lermer (kierownik) i Sebastian Dobrowolski z właścicielem \"kawiarenki na wyspie\", fot. Radek Sidor
 • Skotini, fot. Radek Sidor
 • Syri i Kalter, fot. Radek Sidor
 • Petranik Dolny, fot. Radek Sidor
 • Integracja, fot. Radek Sidir
 • Krzysiek Starnawski, fot. Radek Sidor
 • Robert Goszczyński, fot. Krzysiek Starnawski
 • Darek de Lorm, fot. Radek Sidor
 • Lucyna Cieślik, fot. Radek Sidor
 • Błażej Pruski i Krzysiek Dobrowolski w Petraniku Dolnym, fot. Krzysiek Starnawski
 • Błażej Pruski i Krzysiek Dobrowolski w Petraniku Dolnym, fot. Krzysiek Starnawski

Mema e Viroit

- Wykonano prace filmowe do głębokości -60m (R.Górecki, K.Dobrowolski, B.Pruski, J.Stasieło). Podczas głębszych nurkowań stosowano kamery zainstalowane na kaskach. - Dokonano pomiarów i wykonano prace kartograficzne (L.Cieślik, D.Lermer, K.Dobrowolski, B.Pruski, J.Stasieło, M.Graczyk, A.Łukaszewski, R.Górecki, D.de Lorm, R.Goszczyński), w całej,znanej części wywierzyska. - Osiągnięto maksymalną głębokość -184m (K.Starnawski) w pierwszej studni, przesuwając przodek około 40 metrów głębiej, oraz -116m (R.Goszczyński) w drugiej studni, gdzie stwierdzono obecność (możliwych do przebycia jedynie w konfiguracji sidemount) kontynuacji o charakterze szczelinowym. - Odkryto nowe partie jaskini znajdujące się pomiędzy I a II studnią (J. Stasieło, D. de Lorm). - Negatywnie zweryfikowano możliwość kontynuowania się jaskini w formie suchych ciągów powyżej I oraz II studni (D.de Lorm).

Skotini (Vanistra)

- Wykonano prace filmowe do głębokości -70m (R.Górecki, K.Dobrowolski, B.Pruski, A.Łukaszewski, R.Goszczyński) w głównym ciągu jaskini. - Wyeksplorowano niewielkich rozmiarów ciąg boczny do głębokości -60m (K.Starnawski). - Dokonano pomiarów i wykonano prace kartograficzne (L.Cieślik, K.Dobrowolski, B.Pruski, A.Łukaszewski, R.Goszczyński, D.de Lorm, D.Lermer, S.Dobrowolski), w całej znanej części jaskini.

Syri i Kalter (Blue Eye)

- Zainstalowano linę, która pomoże zespołom odwiedzającym to miejsce, wniknąć do wnętrza jaskini (L.Cieślik). - Wykonano prace filmowe i kartograficzne (L.Cieślik, D.Lermer, A.Łukaszewski). - Wykonano nurkowanie na głębokość -53m (R.Goszczyński, K.Starnawski) gdzie zlokalizowano praktycznie niemożliwą do przebycia restrykcję, weryfikując tym samym negatywnie znane plany jaskini i poddając w wątpliwość informacje o wykonywanych w tym miejscu nurkowaniach głębszych niż -50m.

Petranik Dolny (Uji i zi, Black Water)

- Zaporęczowano 1200 metrów głównego ciągu (K.Starnawski, R.Goszczyński, D.de Lorm, A.Łukaszewski) stwierdzając, iż ma on charakter sinusoidalny z głębokością maksymalną -90m. Nie osiągnięto jego końca. -Wykonano prace filmowe (L.Cieślik) oraz kartograficzne (L.Cieślik, K.Dobrowolski, D.Lermer, B.Pruski).

Petranik Górny (Shpella e Petraniku)

- Położono 480 metrów nowej poręczówki z głębokością maksymalną -107m (K.Starnawski), lokalizując przy tym dwa ciągi boczne (-75m, -95m). Nie znaleziono połączenia z Dolnym Petranikiem ani nie osiągnięto końca głównego ciągu. - Wykonano prace kartograficzne (L.Cieślik, B.Pruski, D.Lermer, D.de Lorm). - Oczyszczono główny ciąg z dużej ilości zalegających, starych poręczówek (K.Dobrowolski).

Eksploracja powierzchniowa

Negatywnie zweryfikowano kilkanaście potencjalnych jaskiń i wywierzysk, powzięto jednak informacje o szeregu kolejnych – ze względu na ograniczenia czasowe nie zostały one jednak poddane weryfikacji.

Podsumowanie

W trakcie wyprawy nawiązano bliski kontakt ze środowiskiem nurków jaskiniowych z Bułgarii, również zainteresowanych odwiedzeniem eksplorowanych przez nas miejsc. Mamy nadzieję, iż będzie to stanowić zalążek przyszłej, owocnej współpracy.

Eksploracja opisanych powyżej miejsc wymaga zaangażowania relatywnie dużych zasobów ludzkich. Duże głębokości, coraz większe odległości, a także transport sprzętu (zwłaszcza do Petranika Górnego, Dolnego oraz, w pewnym stopniu, Skotini) promuje zgrane ekipy potrafiące podporządkować osobiste ambicje celowi zespołowemu. Bardzo cieszy nas fakt, że udało nam się zaangażować do tej wyprawy tak liczną grupę, która pomimo iż w większości działała ze sobą po raz pierwszy, bardzo szybko zintegrowała się wokół wspólnego celu. Daje to nadzieję, iż stanowić będzie ona trzon przyszłych, organizowanych przez GNJ,wypraw... które już dziś planujemy.

Osoby zainteresowane szczegółami naszych działań zachęcamy do zapoznania się z pełną relacją znajdującą się w załączniku poniżej.


Wyjazd rozpoznawczy do wywierzyska Schwarzbach, konferencja Niemieckiej Federacji Speleologicznej /VdHK/
27. Wrzesień 2015

Wyjazd rozpoznawczy do wywierzyska Schwarzbach, odwadniającego jedno z największych regionów krasowych w regionie parku narodowego Berchtesgaden w Niemczech

Kolejna szychta w Hessenhauhohle (Jura Szwabska, Niemcy)
20. Marzec 2015

W dniach 27.02-01.03.2015 odbyła się kolejna akcja jaskiniowo-nurkowa w jaskinii Hessenhau. Dzialaliśmy w opraciu o biwak znajdujący przy syfonie V (downstream) a naszym celem była próba pokonania zawaliska znajdującego się za syfonem VI i dalsza eksploracja w kierunku głównej gałęzi systemu Blau z wywierzyskiem Blautopf.

Hirlatzhohle - Dachstein Austria
09. Luty 2015

W dniach 2.02-6.02.2015 prowadzona była działalność eksploracyjna za syfonami w partiach zachodnich Hirlatzhohle.