W systemie tym zakłada się, że w jednym systemie jaskiniowym może jednocześnie nurkować wiele zespołów nurkowych dodatkowo zaczynając nurkowanie z różnych otworów. Zagadnienie przybliża załączony fragment materiałów kursu technicznego nurkowania jaskiniowego. Ponieważ nie wyczerpuje on zagadnienia, w celu uzyskania kompletnej wiedzy należy wykupić odpowiedni kurs.


Polish version of side-mount

This type of bottle mounting is dedicated to narrow and short sumps. The main point in this configuration is to provide an easy way of attaching and detaching the bottle. The standard jacket with harness will not be used, because the area to be penetrated is constricted. A special belts are to be used. The bottle is attached at two points: at waist belt and at the strip on the chest.

Trudności w nurkowaniu jaskiniowym

Zalane podziemia tworzą specyficzne środowisko, które człowiek stara się penetrować, pomimo jego niedostępności.