Nawigacja w technicznym nurkowaniu jaskiniowym
09. Marzec 2008

Rozbudowane procedury nawigacyjne stanowią ważny element w technicznym nurkowaniu jaskiniowym.

Technika poręczowania

Zalane korytarze poręczujemy rozwijając linkę z kołowrotka. Przed nurkowaniem linka musi być odpowiednio przygotowana. Należy umieścić na niej markery określające odległość oraz kierunek do wyjścia.

Przygotowanie automatu

W nurkowaniu jaskiniowym zawsze używa się dwu niezależnych butli. Dobrze jest jeżeli jeden z drugich stopni automatów jest prawy a drugi lewy. Każdy z automatów należy przygotować w podobny sposób.

System mocowania butli po bokach

Ten sposób mocowania jest przewidziany do ciasnych i krótkich syfonów. Jego głównym założeniem jest możliwość łatwego przypinania i odpinania butli. Ze względu na przewidywane ciasności standardowy jacket nie będzie używany. Wobec tego należy użyć specjalnych taśm do mocowania. Butlę przypina się standardowo w dwu miejscach: do pasa na biodrach i do pętli na klatce piersiowej.

Polish version of side-mount

This type of bottle mounting is dedicated to narrow and short sumps. The main point in this configuration is to provide an easy way of attaching and detaching the bottle. The standard jacket with harness will not be used, because the area to be penetrated is constricted. A special belts are to be used. The bottle is attached at two points: at waist belt and at the strip on the chest.

Kołowrotek Jaskiniowy

Zasadniczym wyposażeniem każdego nurka jaskiniowego jest kołowrotek.

Autoratownictwo

Poniżej są omówione dwie najczęstsze sytuacje wymagające zastosowania specjalnych procedur ratowniczych. Związane są one z poruszaniem się w korytarzu jaskini.

Trudności w nurkowaniu jaskiniowym

Zalane podziemia tworzą specyficzne środowisko, które człowiek stara się penetrować, pomimo jego niedostępności.

Wykorzystanie depozytów

Jeśli miejsce, do którego chcemy dopłynąć w jaskini, wymaga zużycia wiekszej niż wynika to z reguły 1/3 dla zestawu głównego ilości gazów oddechowych, należy wykorzystać dodatkowe butle z czynnikiem oddechowym, tzw. depozyty.

Planowanie ilości mieszanek oddechowych

Poniższe rozważania dotyczą oddychania powietrzem.

Temperatura mieszanki oddechowej za pierwszym stopniem automatu

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie praktycznego sposobu na wyznaczanie temperatury mieszanki oddechowej po rozprężeniu na pierwszym stopniu automatu.

Technika poruszania się pod wodą

Ze względu na łatwość stracenia orientacji w syfonie musi być poprowadzona poręczówka, która zapewni nieprzerwane połączenie pomiędzy dowolnym punktem osiąganym podczas nurkowania a powierzchnią.