Zgubienie poręczówki

Pierwsza faza wycinania się z poręczówki
Druga faza wycinania się z poręczówki

Zagubienie poręczówki jest groźne zwłaszcza w mętnych wodach. W tej sytuacji należy zastabilizować na dnie linkę z kołowrotka, przepłynąć kilkanaście metrów w kierunku przypuszczalnego wyjścia (pomaga w tym kompas i nawyk kontrolowania kierunku, w którym sie poruszamy w jaskini), zablokować kołowrotek i przemieścić się po obwodzie korytarza W wyniku tego manewru linka z kołowrotka musi owinąć się wokół poręczówki. Następnie zwijając linkę z powrotem na kołowrotek musimy na nią trafić. Po odzyskaniu poręczówki musimy jeszcze określić kierunek powrotu. Do tego wykorzystuje się kompas i zapisywane podczas penetracji na tabliczce azymut.

Trzecia faza wycinania się z poręczówki
Czwarta faza wycinania się z poręczówki

Zaplątanie się w poręczówkę

Zaplątanie się w luźną poręczówkę jest sytuacją niebezpieczną. Zawsze należy w miarę możliwości próbować wyplątać się z poręczówki. Chwila na ocenę sytuacji jest tutaj pomocna. Jeśli wyplątanie nie jest możliwe, należy wyciąć się z poręczówki, ale w taki sposób, aby nie nastąpiła utrata ciągłości oporęczowania jaskini ani zmiana naciągnięcia poręczówki. Niedopełnienie tych założeń może oznaczać konieczność ponownego oporęczowywania, lub nawet może oznaczać utratę orientacji przez nurków znajdujących się w dalszych partiach jaskini i w efekcie zagrożenie ich życia. Najtrudniejszą czynnością jest wycinanie się po zaplataniu się w poręczówkę. Po stwierdzeniu, że musimy nieodwołalnie wycinać się należy :

# Ustalić na kompasie azymut wyjścia. # Załóżyć pierwszą gumkę przed sobą i zaciagnąć od siebie. # Załóżyć druga gumkę i zaciagniąć do siebie. # Przełóżyć linkę z kołowrotka przez gumki zaczynając od pierwszej. # Zawiązać linkę na drugiej gumce. # Przeciąć linkę miedzy gumkami. # Zawiązać dwie linki, tę z kołowrotka i końcówkę pozostałą po przecięciu, za drugą gumką. # Znaleźć poręczówkę za zaplataniem, odwijająć linkę z kołowrotka. # Polaczyć wezłem płaskim linkę z kołowrotka i odnalezioną poręczówke, zwracając uwage na odpowiednie naciągnięcie. # Chwycić w jedną rękę linkę od kołowrotka i linkę idącą do zaplątania i przeciąć. # Odciąć linkę przed zaplątaniem. # Okreslić kierunek wyjścia za pomocą kompasu.


Nawigacja w technicznym nurkowaniu jaskiniowym
09. Marzec 2008

Rozbudowane procedury nawigacyjne stanowią ważny element w technicznym nurkowaniu jaskiniowym.

Polish version of side-mount

This type of bottle mounting is dedicated to narrow and short sumps. The main point in this configuration is to provide an easy way of attaching and detaching the bottle. The standard jacket with harness will not be used, because the area to be penetrated is constricted. A special belts are to be used. The bottle is attached at two points: at waist belt and at the strip on the chest.

Trudności w nurkowaniu jaskiniowym

Zalane podziemia tworzą specyficzne środowisko, które człowiek stara się penetrować, pomimo jego niedostępności.