Oświetlenie jest bardzo ważnym elementem sprzętu uzywanego do nurkowania w jaskiniach. Zabieramy zawsze co najmniej 3 latarki o czasie świecenie dłuższym od planowanego nurkowania. Mocujemy je na kasku za pomocą gumek przełożonych przez otwory. Zapewnia to łatwość zakładania oraz elastyczność mocowania. Używamy wodoszczelnych latarek o możliwie małej średnicy i możliwie dużej mocy. Zastosowanie dużych latarek z wielkimi lustrami mija się z celem, gdyż są nieporęczne, drogie i mogą łatwo ulec zniszczeniu.

  • Mocowanie latarki na kasku za pomocą gumek

Nawigacja w technicznym nurkowaniu jaskiniowym
09. Marzec 2008

Rozbudowane procedury nawigacyjne stanowią ważny element w technicznym nurkowaniu jaskiniowym.

Polish version of side-mount

This type of bottle mounting is dedicated to narrow and short sumps. The main point in this configuration is to provide an easy way of attaching and detaching the bottle. The standard jacket with harness will not be used, because the area to be penetrated is constricted. A special belts are to be used. The bottle is attached at two points: at waist belt and at the strip on the chest.

Trudności w nurkowaniu jaskiniowym

Zalane podziemia tworzą specyficzne środowisko, które człowiek stara się penetrować, pomimo jego niedostępności.