Każdy z automatów powinien być oznaczony za pomocą innego koloru (taśma izolacyjna lub osłonki na węże). Na węży przy drugim stopniu mocuje się mały karabinek żeglarski za pomocą gumki. Za pomocą tego karabinka przypina się drugi stopnień do linki gumowej założonej na szyję. Każdy automat musi być wyposażony w manometr. Przy manometrze zakłada się gumkę do spięcia z drugim manometrem lub do założenia na zawór butli w przypadku konfiguracji bocznej. Na zamieszczonych zdjęciach pokazano przykładowy sposób przygotowania automatu do nurkowania jaskiniowego.

Pętla z linki gumowej, zakładana na szyję, do wpięcia drugich stopni automatów.
Mocowanie karabinka do wpięcia drugiego stopnia w gumkę na szyi.

Oznaczenie węży wychodzących z pierwszego stopnia.
Gumka założona na manometr służąca do spięcia z drugim manometrem.
Wpięcie automatów do gumki na szyi. Wpinające karabinki są rozdzielone węzłem na lince.

Nawigacja w technicznym nurkowaniu jaskiniowym
09. Marzec 2008

Rozbudowane procedury nawigacyjne stanowią ważny element w technicznym nurkowaniu jaskiniowym.

Polish version of side-mount

This type of bottle mounting is dedicated to narrow and short sumps. The main point in this configuration is to provide an easy way of attaching and detaching the bottle. The standard jacket with harness will not be used, because the area to be penetrated is constricted. A special belts are to be used. The bottle is attached at two points: at waist belt and at the strip on the chest.

Trudności w nurkowaniu jaskiniowym

Zalane podziemia tworzą specyficzne środowisko, które człowiek stara się penetrować, pomimo jego niedostępności.