Założeniem wszelkich symulacji zużycia mieszanek oddechowych są awarie poszczególnych zestawów butlowych w kluczowych punktach profilu nurkowego. Do takich punktów zaliczane są :

Nurek z depozytami zebranymi w jaskini
Małe butle depozytowe używane w ciasnych jaskiniach
  • osiągnięcie najdalszego punktu w jaskini, do którego chcemy dopłynąć
  • rozpoczęcie / zakończenie oddychania z zestawu głównego i depozytu
  • punkty zmieniania mieszanek oddechowych (np. osiągnięcie głębokości 6 metrów celem dekompresji z użyciem tlenu)

W najprostszym przypadku wykorzystuje się jedną butlę depozytową. Załóżmy, że czynnikiem oddechowym w zestawie głównym i w butli depozytowej będzie powietrze. Pewną zasadą jest to, że zestaw główny jest używany w najdalszych partiach jaskini, a w partiach bliższych otworowi - używana jest butla depozytowa.

Dodatkowe powietrze z depozytu wykorzystuje się następująco : 40% na penetracje, 40% na powrót i 20% w rezerwie. Butla depozytowa nie może być zbyt duża. Jej wielkość wynika z zasady, ze 1/3 powietrza głównego (rezerwa główna) musi być większa od 40% depozytu. Podczas penetracji najpierw oddychamy z butli depozytowej i zostawiamy ją w momencie, gdy zużyjemy 40% powietrza. Na zostawienie depozytu należy wybrać takie miejsce na spągu gdzie nie ma osądów. Butle należy położyć na dnie i przypiąć do poręczówki karabinkiem. Jeżeli poręczówka biegnie nad dnem to używamy krótkiej linki łączącej butle z karabinkiem. Nie wolno wieszać butli na poręczówce. Przed opuszczeniem depozytu należy zakręcić zawór i zostawić automat z tej strony, z której będziemy potem wracać. Dobrze jest wpiąć drugi stopień karabinkiem do poręczówki, aby w sytuacji awaryjnej można było reką natrafić na niego, nie tracąc kontaktu z poręczówką.

Użycie butli depozytowych prowadzi zwykle do długich nurkowań wymagających dekompresji. Stąd warto przewidzieć kolejna butle na dekompresję. W takim przypadku nieodzowne jest także przeprowadzenie szeregu symulacji zużycia różnych mieszanek oddechowych w zależności od tego, który zestaw butlowy będzie niesprawny. Należy być przygotowanym na wszelkie konfiguracje, jeśli chodzi o awarie zestawu głównego i wszystkich depozytów. Do takich symulacji najlepiej używać specjalistycznego oprogramowania.


Nawigacja w technicznym nurkowaniu jaskiniowym
09. Marzec 2008

Rozbudowane procedury nawigacyjne stanowią ważny element w technicznym nurkowaniu jaskiniowym.

Polish version of side-mount

This type of bottle mounting is dedicated to narrow and short sumps. The main point in this configuration is to provide an easy way of attaching and detaching the bottle. The standard jacket with harness will not be used, because the area to be penetrated is constricted. A special belts are to be used. The bottle is attached at two points: at waist belt and at the strip on the chest.

Trudności w nurkowaniu jaskiniowym

Zalane podziemia tworzą specyficzne środowisko, które człowiek stara się penetrować, pomimo jego niedostępności.