Planujemy, że podczas nurkowania przeznaczymy taka sama ilość powietrza na penetrację, powrót i rezerwę. Taki podział określa się mianem reguły jednej trzeciej. Płetwonurek musi bezwzględnie zakończyć penetracje, gdy ciśnienie w butli osiągnie 2/3 początkowej wartości. Nie wolno zapomnieć o rezerwie ostatnich 20 bar, gdyż ich wykorzystanie jest wątpliwe (wzrastają opory oddechowe, a w niektórych automatach występuje ciągły wypływ, np. Poseidon Jetstream). O tę wartość należy pomniejszyć ciśnienie początkowe przed zastosowaniem reguły 1/3.

Podczas nurkowania powietrze musi być tak rozmieszczone, aby bezpieczna rezerwa była dostępna w przypadku awarii dowolnego elementu w jednym z zestawów. Wobec tego użycie pojedyńczego zestawu butlowego jest wykluczone. Bezwzględnie należy oddychać naprzemiennie z każdego z automatów (zużywając po ok. 10 bar za każdym razem). Pozwala to rozdzielić zużycie powietrza miedzy butle i na bieżąco sprawdzać poprawność działania automatów.

Przykład :

Awaria automatu nastąpiła w najbardziej odległym miejscu podczas penetracji. Przed wyruszeniem mieliśmy dwie butle 9 litrowe napełnione do 200 bar.

  • początkowa ilość powietrza : 18 x 200 = 3 600 lu
  • rezerwa koncowa : 18 x 20 = 360 lu
  • ilość powietrza na penetracje : (3 600 - 360) / 3 = 1080 lu

Ilość powietrza potrzebnego na drogę powrotna jest mniej więcej równa ilości zużytej podczas penetracji, czyli 1080 lu. Jeżeli awaria wydarzy się w najodleglejszym punkcie, to zawsze zostanie 2/3 powietrza z drugiej butli i rezerwa końcowa, czyli razem : 1 260 lu = 1 800 - ( 1 080 / 2) lu.


Nawigacja w technicznym nurkowaniu jaskiniowym
09. Marzec 2008

Rozbudowane procedury nawigacyjne stanowią ważny element w technicznym nurkowaniu jaskiniowym.

Polish version of side-mount

This type of bottle mounting is dedicated to narrow and short sumps. The main point in this configuration is to provide an easy way of attaching and detaching the bottle. The standard jacket with harness will not be used, because the area to be penetrated is constricted. A special belts are to be used. The bottle is attached at two points: at waist belt and at the strip on the chest.

Trudności w nurkowaniu jaskiniowym

Zalane podziemia tworzą specyficzne środowisko, które człowiek stara się penetrować, pomimo jego niedostępności.