Na pasie biodrowym montuje się półkółko z nierdzewnego pręta za pomocą klamerki również ze stali nierdzewnej. Dzięki temu istnieje możliwość łatwej zmiany położenia półkółka na pasie [ zdjęcie 1 ]. Mocowanie butli na pasie powinno być elastyczne. Do tego celu używa się gumowej linki o średnicy około 5 mm. Z tej linki robi się pętlę o długości dobranej do średnicy butli [ zdjęcie 2 ]. Na tej pętli wiąże się wyblinkę [ zdjęcie 3 ], którą zakłada się na butlę Żeby wyblinka nie przesuwała się po butli dodatkowo unieruchamia się ją za pomocą gumek z dętki [ zdjęcie 4 ]. Ucho wystające z wyblinki ściska się za pomocą plastikowego, samoblokującego się spinacza. Do ucha wpina się karabinek alpinistyczny o gładkim zamku.

zdjęcie 1
zdjęcie 2

Na klatce piersiowej zakłada się pętlę z taśmy [ zdjęcie 5 ]. Przekłada się ją przez ramiona i spina karabinkiem na wysokości mostka. Wokół szyjki butli wiąże się pętelkę ze zwykłej linki stilonowej (o średnicy 3-4 mm) za pomocą wyblinki [ zdjęcie 6 ]. W pętelkę wpina się karabinek alpinistyczny, który następnie wpina się w taśmę na piersi, co stanowi drugi punkt mocowania butli.

zdjęcie 3
zdjęcie 4

Taki układ pozwala na chwycenie jedną ręką za ucho gumowej linki, otwarcie palcem karabinka [ zdjęcie 7 ] i wpięcie do półkółka na pasie. Zastosowanie rozciągliwej linki gumowej zamiast zwykłej linki stilonowej pozwala łatwiej trafić karabinkiem do półkółka na pasie. Pod wodą maska ogranicza zwykle na tyle obszar widoczności, tak że to wpięcie wykonuje się po omacku. Ponadto na pasie możemy mieć zamontowane akumulatory, co również utrudnia sięgnięcie karabinkiem do półkółka. Na powierzchni guma znacznie się rozciąga, ale pod wodą ciężar butli zmniejsza się, przez co guma wraca do standardowej długości i butla układa się prawidłowo wzdłuż ciała.

zdjęcie 5
zdjęcie 6

Taki sposób mocowania powoduje, że butla jest luźno przypięta do nurka, co umożliwia łatwiejsze układanie się w ciaśniejszych miejscach w syfonie [ zdjęcie 8 ]. Można odpiąć butle z pasa i pchać je przed sobą, podczas gdy przez cały czas są one przypięte do taśmy na piersi [ zdjęcie 9 ].

zdjęcie 7
zdjęcie 8

Jeśli do wpięcia butli możemy użyć dwu rąk, to w jedną rękę bierzemy linkę z karabinkiem przy zaworze butli, tak by jednym palcem naciskać na zamek karabinka [ zdjęcie 10 ]. Tak samo należy chwycić gumkę przy stopce butli [ zdjęcie 11 ]. W ten sposób butlę trzyma się stabilnie [ zdjęcie 12 ] i można ją jednym ruchem wpiąć zarówno w taśmę jak i półkółko.

zdjęcie 9
zdjęcie 10

Jeśli możemy użyć tylko jednej ręki to najpierw wpina się butlę do taśmy na piersi, a potem do pasa na biodrze. Zaleta tego mocowania jest taka, że do przypięcia jednego karabinka używa się tylko jednej ręki. Nie trzeba używać drugiej ręki do podtrzymywania butli.

zdjęcie 11
zdjęcie 12

Do butli wkręca się automat z manometrem [ zdjęcie 13 ]. Wąż od manometru układa się pod gumkami na butli, tak by skala manometru znajdowała się na wysokości zaworu i tak by łatwo można było odczytywać wartość ciśnienia. Wąż od drugiego stopnia automatu można również włożyć pod gumki w czasie, gdy butla jest nieużywana. Wyciągnięcie węża spod gumek następuje za pomocą jednego ruchu. Drugi stopień automatu przypina się standardowo do gumki na szyi [ zdjęcie 14 ]. W celu uniknięcia zakręcania i odkręcania zaworu, gdy butla jest już przygotowana do nurkowania, stosuje się na wężu drugiego stopnia złączkę odcinającą FCD [ zdjęcie 15 ]. Ponieważ zawory butli są chronione ramionami nurka, to stosowanie osłon nie jest konieczne.

zdjęcie 13
zdjęcie 14

zdjęcie 15

Nawigacja w technicznym nurkowaniu jaskiniowym
09. Marzec 2008

Rozbudowane procedury nawigacyjne stanowią ważny element w technicznym nurkowaniu jaskiniowym.

Polish version of side-mount

This type of bottle mounting is dedicated to narrow and short sumps. The main point in this configuration is to provide an easy way of attaching and detaching the bottle. The standard jacket with harness will not be used, because the area to be penetrated is constricted. A special belts are to be used. The bottle is attached at two points: at waist belt and at the strip on the chest.

Trudności w nurkowaniu jaskiniowym

Zalane podziemia tworzą specyficzne środowisko, które człowiek stara się penetrować, pomimo jego niedostępności.