Przekopanie syfonu znajdującego się w korytarzyku odchodzącym od szczeliny nad Syfonem Krakowskim dało dalsze 10 metrów i szansę otworzenia suchego dojścia za syfony.

  • Przekrój partii nad Syfonami Krakowskimi.
  • Partie położone za Syfonem Krakowskim - przekrój.
  • Partie położone za Syfonem Krakowskim - plan.

Partie położone nad syfonem krakowskim

Dzięki przekopaniu błotnego syfonu zostało odkryte 10 metrów nowego korytarza. Daje to nadzieje na odnalezienie suchego obejścia syfonów i dzięki temu umożliwi eksplorację nie tylko nurkom, ale również innym grotołazom.

Opis topograficzny

Wejście do nowego korytarza znajduje się na samej górze ciasnej szczeliny, która rozwija się nad jeziorkiem początkowym Syfonu Krakowskiego. W lewej (orograficznie w stosunku do cieku wodnego wypływającego z Syfonu Krakowskiego) ścianie, na wysokości 19 metrów, znajduje się wyraźna półka. Z tej półki wchodzi się do otworu korytarza, który biegnie w kierunku zachodnim. Po 2 metrach pochylni znajduje się przegięcie - błotny syfon. Po przekopaniu (możliwe, że jednokrotne przekopanie nie przyniesie rezultatu - syfonik zostanie znowu zasypany) korytarz rozwija się w pionowej szczelinie, lekko pochylonej w lewo (orog.). Tuż za syfonikiem korytarz skręca lekko w kierunku południowo - zachodnim, po czym po 9 metrach strop obniża się i korytarz kończy się kolejnym syfonikiem. Przekrój korytarza w tym miejscu nie zmniejsza się, co może sugerować, że pod osadami znajduje się kontynuacja dostępna wymiarami dla człowieka.

Osady

Ilość osadów zalegająca w syfoniku jest oceniana na ok. 1 - 1.5 m3, przy czym osady te mają dwie zasadnicze warstwy. Wierzchnia warstwa to bardzo drobny piasek i muł, bez kamieni i odłamków skalnych. Nasączony wodą tworzy gęste błoto. Pod nim, na głębokości ok. 15 cm, znajduje się druga warstwa, złożona z grubszego piasku i żwirku, pomieszanego z mułem. Warstwa ta jest bardzo twarda i sucha - woda zostaje związana tylko w powierzchniowym błocie. Znaleziony fragment folii pozostawiony przez poprzednich eksploratorów na samym początku syfonika należy zinterpretować tak, że syfonik ma tendencję do wypełniania się osadami - długotrwała eksploracja może pociągać za sobą konieczność odkopywania przejścia przez syfonik.

W odkrytym korytarzu na dnie szczeliny znajduje się warstwa grubego piachu i żwirku, o nieustalonej miąższości. Osady zalegające na końcu (możliwe, że jest to kolejny syfon) mają ten sam charakter co zalegające na spągu korytarza - gruby piach i żwirek.

Hydrologia

W syfoniku pojawia się woda, która spływając ze ścian, powoduje powstawanie warstwy błota na powierzchni osadów. Z kolei w korytarzu i w kończącym korytarz zagłębieniu woda się nie pojawia.

Partie położone za Syfonem Krakowskim

Partie te jak na razie dostępne są tylko poprzez przenurkowanie Syfonu Krakowskiego i Syfonu Magdy. Ich kierunek wskazuje na możliwość połączenia z partiami Galerii Krokodyla (np. poprzez Szczelinę Trolli). Jednocześnie istnieje duża szansa na to, że gdzieś po drodze jest początek nowych, nieznanych do tej pory partii jaskini. Sugerują to znaczne różnice w przepływie wody - wody odpływającej z Galerii Krokodyla i wody wypływającej z Syfonu Krakowskiego.

Opis topograficzny

Po wynurzeniu się z Syfonu Magdy, po 3 metrach strop gwałtownie podnosi się do góry, dając początek długiej i wąskiej szczelinie. Wysokość szczeliny nie jest ustalona. Jej dnem płynie dość silny ciek wodny. Szczelina rozwija się bez zmian kierunku przez najbliższe 85 (w poziomie) metrów dokładnie w kierunku zachodnim. Na pierwszych metrach długości szczelina jest bardzo ciasna, na wysokości 1.5 metra ma ok. 30 - 40 cm. Po ok. 20 metrach dochodzi się do salki, której dno stanowi duży marmit. Wlewa się do niego woda z metrowej kaskady. Kolejne 20 metrów szczelina jest tak ciasna, że nie da się przejść po spągu. Szczelina rozszerza się. W tym miejscu znajduje się próg o wysokości 5 metrów (R5). Za progiem szczelina nie zmienia swojego charakteru, jest nadal bardzo wąska. Po kolejnych 15 metrach znowu pojawia się próg z silnym wodospadem - wysokość 10 metrów (R10). Próg ten przechodzi w pochylnię i wreszcie w płaski odcinek prowadzący do kolejnego progu o wysokości ok. 15 metrów (R15).

Strop szczeliny nie jest rozpoznany. Zwęża się on silnie i w wielu miejscach na długości poznanego odcinka nie jest on dostępny dla człowieka. Całkowita długość w poziomie to 85 metrów, przewyższenie poznanych partii sięga 32 metrów. Długość ciągu w dostępnej dla człowieka części to 120 metrów.

Osady

Ze względu na silny przepływ wody przez poznany ciąg, jedynymi osadami są duże odłamki skalne, które zalegają w marmitach na pierwszych 20 metrach szczeliny. Dodatkowo, w obu syfonach na dnie zalegają piasek, żwir i odłamki skalne.

Hydrologia

Podstawą do rozpoczęcia prac eksploracyjnych jest istotna różnica w ilości wody, która odpływa przez Szczelinę Trolli z Galerii Krokodyla, w stosunku do ilości wody wypływającej z Syfonu Krakowskiego.

Woda wypływająca z Syfonu Krakowskiego to według szacunku ok. 800 l/ min. Jest to ta sama ilość wody, która wpływa do Syfonu Magdy - pod wodą w obu syfonach nie stwierdzono żadnych dodatkowych dopływów wody.

Za syfonami, w partii poznanej, istnieje jeden, główny ciąg wodny, wzdłuż szczeliny. Nie posiada on jakichkolwiek dopływów. Zasila on Syfon Magdy. Oznacza to, że różnica w ilości pomiędzy wodą ze Szczeliny Trolli a wodą z Syfonu Krakowskiego ma źródło w nieznanym dotychczas dopływie.

Zamierzona działalność eksploracyjna.

Działalność eksploracyjna w omawianych partiach jaskini Wielka Śnieżna na dzień dzisiejszy jest uciążliwa. Wiąże się z transportowaniem sprzętu nurkowego.

Dlatego też kluczową sprawą dla postępu eksploracji jest znalezienie suchego obejścia Syfonu Krakowskiego i Syfonu Magdy. Optymistyczne myśli należy wiązać z eksploracją górnych partii szczeliny nad jeziorkiem wejściowym do Syfonu Krakowskiego. Znajdujący się tam korytarzyk, jego przekrój i dotychczasowy kierunek wskazuje na to, że może rozwijać się w tej samej szczelinie, co szczelina za syfonami.

Jeśli przypuszczenia co do suchego obejścia syfonów okażą się potwierdzone, eksploracja partii dostępnych obecnie tylko dla nurków będzie znacznie łatwiejsza. Dodatkowo, istnieje szansa na to, że odkryty korytarzyk zakończy się na pewnej wysokości nad poziomem spągu w partii za syfonami, co pozwoli uniknąć kłopotliwego pokonywania pierwszych wodospadów Dzikich Kaskad.

Jednocześnie będzie prowadzona działalność nurkowa - poprzez syfony - i (jak do tej pory) dalej poprzez wspinaczkę wzdłuż cieku wodnego płynącego wzdłuż Dzikich Kaskad.

Osobną sprawą jest prowadzenie działalności eksploracyjnej - rozpoznawczej w okolicy Szczeliny Trolli w Galerii Krokodyla. Eksploracja wzdłuż niewielkiego cieku wodnego (w porównaniu z ciekiem płynącym w Dzikich Kaskadach) wpadającego do Szczeliny Trolli według założeń powinna doprowadzić do Dzikich Kaskad. W przypadku braku suchego obejścia syfonów dostępnego od strony Syfonu Krakowskiego, ten kierunek eksploracji może być obiecujący.


Śnieżna Studnia – Nurkowanie w Syfonie Drzemiącym
31. Maj 2019

Mijają właśnie 24 lata od ostatnich dużych odkryć w Syfonie Drzemiącym. Na przestrzeni lat nurkowali tu m. in. Wacław Kozieł, Wiktor Bolek, Michał Stajszczyk oraz Krzysztof Starnawski. Od wielu lat zastanawiałem się nad nurkowaniem w tym miejscu. Na podstawie dostępnych informacji wiedziałem, że aby nurkowanie tam miało sens muszę je zaplanować z dużym, jak na Tatry, rozmachem.

Turystyczna akcja w jaskini Dudnica
13. Styczeń 2015

Relacja z nurkowania w tej świetnej tatrzańskiej jaskini treningowej. Jak się okazało - także naprawdę urzekającej pod wodą..... co można zobaczyć na załączonym filmie z akcji.

Akcja eksploracyjna w Kasprowej Niżniej
13. Styczeń 2015

W dniach 9-10 I 2015r wykonaliśmy akcję eksploracyjną w Jaskini Kasprowej Niżniej. Do jaskini weszliśmyw piątek ok. godziny 8 rano, natomiast wyszliśmy w sobotę ok. 19. Dotarliśmy do Partii Końcowych i zaatakowaliśmy Komin Wyjściowy.